Bakalaura darbs

Aizstāvētie bakalaura darbi no 2016./2017. m.g.

Iesniegums bakalaura darba tēmas izvēlei (.docx)

Noderīga informācija

  • Seminārs “Ievads bakalaura darba izstrādē” (09.11.2015.) – video un prezentācija
  • Seminārs “Ievads literatūras meklēšanā” (23.11.2015.) – video un prezentācija

Priekšaizstāvēšanās

Priekšaizstāvēšanās galvenie noteikumi:

  • Students uzstājas 4-5 minūtes (darba prezentācija);
  • Jābūt skaidri definētiem darba mērķiem un uzdevumiem;
  • Prezentācijā jāparāda ieguldītais darbs un iegūtie rezultāti, kā arī vēl paredzamais ieguldījums;
  • Jābūt gatavam atbildēt uz komisijas locekļu jautājumiem.

Par laiku un telpu, kad notiks prezentācija varēsiet uzzināt MISIK mājas lapā.

Aktuālā priekšaizstāvēšanas informācija

Tēmas un vadītāji

Vadītājs Kontaktinformācija Pētījumu virzieni Piedāvātās tēmas
Profesors Jānis Grundspeņķis Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Profesors Jānis Eiduks Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Profesore Mārīte Kirikova Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Profesors Agris Ņikitenko Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Asociētā profesore Alla Anohina-Naumeca Kontakti Raksturojums
Asociētais profesors Egons Lavendelis Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Docente Vita Šakele Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Vadošā pētniece Ilze Andersone Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Vadošā pētniece Ilze Birzniece Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Pētnieks Ainārs Auziņš Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Pētnieks Pēteris Rudzājs Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Pētniece Ksenija Lāce Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Pētniece Anita Finke Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Pētniece Viktorija Stepanova Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Pētnieks Ēvalds Urtāns Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Zinātniskā asistente Sintija Petroviča Kontakti Raksturojums
Zinātniskā asistente Māra Pudāne Kontakti Raksturojums
Zinātniskais asistents Kārlis Berkolds Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Doktorants Mārtiņš Ekmanis Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.