Bakalaura darbs

Iesniegums bakalaura darba tēmas izvēlei (.docx)

Noderīga informācija

  • Seminārs “Ievads bakalaura darba izstrādē” (09.11.2015.) – video un prezentācija
  • Seminārs “Ievads literatūras meklēšanā” (23.11.2015.) – video un prezentācija

Priekšaizstāvēšanās

Priekšaizstāvēšanās galvenie noteikumi:

  • Students uzstājas 4-5 minūtes (darba prezentācija);
  • Jābūt skaidri definētiem darba mērķiem un uzdevumiem;
  • Prezentācijā jāparāda ieguldītais darbs un iegūtie rezultāti, kā arī vēl paredzamais ieguldījums;
  • Jābūt gatavam atbildēt uz komisijas locekļu jautājumiem.

Par laiku un telpu, kad notiks prezentācija varēsiet uzzināt MISIK mājas lapā.

Tēmas un vadītāji

[/fusion_text][fusion_text]

Vadītājs Kontaktinformācija Pētījumu virzieni Piedāvātās tēmas
Profesors Jānis Grundspeņķis Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Profesors Jānis Eiduks Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Profesore Mārīte Kirikova Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Profesors Agris Ņikitenko Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Asociētā profesore Alla Anohina-Naumeca Kontakti Raksturojums
Asociētais profesors Egons Lavendelis Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Docente Vita Šakele Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Vadošā pētniece Ilze Andersone Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Vadošā pētniece Ilze Birzniece Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Pētnieks Ainārs Auziņš Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Pētnieks Pēteris Rudzājs Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Pētniece Ksenija Lāce Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Pētniece Anita Finke Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Pētniece Viktorija Stepanova Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Pētnieks Ēvalds Urtāns Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.
Zinātniskā asistente Sintija Petroviča Kontakti Raksturojums
Zinātniskā asistente Māra Pudāne Kontakti Raksturojums
Zinātniskais asistents Kārlis Berkolds Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Doktorants Mārtiņš Ekmanis Kontakti Raksturojums Tēmas 2019./2020.

[/fusion_text]