MISI katedras pasniedzēju pieņemšanas laiki

Ja atzīmēts iepriekšējs pieraksts, jāpierakstās vismaz 1 dienu pirms konsultācijas laika!

Prof.J.Grundspeņķis Trešdienās, 14.00, (D2-550.kabinets) iepriekšējs pieraksts rakstot evita.nikitenko@rtu.lv
Prof. M.Kirikova Trešdienās, 15.00-17.00, iepriekšējs pieraksts rakstot silvija.nadeja@rtu.lv

(D2-548.kabinets)

Prof.J.Eiduks Ceturtdienās, 14.00-15.00 (D2-559.kabinets vai

D2-544.kabinets)

A.Ņikitenko Otrdienās 16.00-17.00 ( D2-230.kabinets, DITF dekanātā, 2.stāvs)

Piektdienās 10.00 – 12.00 ( D2-230.kabinets, DITF dekanātā, 2.stāvs)

I. Eriņš Konsultāciju laiku saskaņot, rakstot viktorija.stepanova@rtu.lv (D2-523.kabinets)
A.Anohina-Naumeca Otrdienās 16.00-17.00 ( D2-235.kabinets, DITF dekanātā, 2.stāvs)

Piektdienās 10.00 – 12.00 ( D2-235.kabinets, DITF dekanātā, 2.stāvs)

J.Ciekure Trešdienās nepāra nedēļās 14.00-15.00, pāra nedēļās 16.10-17.0, (D2-557)
E.Lavendelis Pirmdienās, no 16.00-18.00, iepriekš rakstot e-pastu egons.lavendelis@rtu.lv (D2-531.kabinets)
I.Andersone Konsultāciju laiku saskaņot, sūtot e-pastu ilze.andersone@rtu.lv (D2,VNPC 2.stāvs)
V.Šakele Konsultāciju laiku saskaņot, sūtot e-pastu vita.sakele@rtu.lv (D2-557.kabinets)
M.Pudāne Otrdienās 16.00-18.00, (D2-553.kabinets)
S.Petroviča
M.Strautmane
A.Auziņš Otrdienās, 14.00, iepriekš rakstot e-pastu ainars.auzins@rtu.lv (D2-555.kabinets)
I.Birzniece Konsultāciju laiku saskaņot, sūtot e-pastu ilze.birzniece@rtu.lv, K1-208. kabinets
E.Ņikitenko (MISI katedras biroja administratore) Jautājumi? Problēmas? Interese? Nāc, zvani, raksti! Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās D2-547.kabinets vai zvanot 67089529, piektdienās saziņa tikai rakstot e-pastu evita.nikitenko@rtu.lv

Ja sarakstā nav minēts Jūs interesējoša MISI katedras pasniedzēja konsultāciju laiki, lūdzu jautāt vai raktīt MISI katedras mācību biroja vadītājai E.Ņikitenko.