Labdien, šī informācija attiecas tikai uz studentiem, kas nav aizstāvējuši bakalaura darbu un vēlas to izdarīt tagad!

Darba melnraksta iesniegšana, vita.sakele@rtu.lv,  līdz 7.12.2021 plkst.9:00.

Priekšaizstāvēšanās 9./10.12.2021. Detalizētāka informācija par priekšaizstāvēšanos un aizstāvēšanās kārtību sekos vēlāk.

Labdien, šī informācija attiecas tikai uz studentiem, kas nav aizstāvējuši bakalaura darbu un vēlas to izdarīt tagad!

Darba melnraksta iesniegšana, vita.sakele@rtu.lv,  līdz 7.12.2021 plkst.9:00.

Priekšaizstāvēšanās 9./10.12.2021. Detalizētāka informācija par priekšaizstāvēšanos un aizstāvēšanās kārtību sekos vēlāk.

Atkārtota priekšaizstāvēšana studiju programmās “Datorsistēmas” un “Intelektuālas robotizētas sistēmas” būs 2021. gada augusta vidū. Sekmīgas priekšaizstāvēšanas gadījumā aizstāvēšana būs 2021. gada septembra 2. nedēļā.

Vairāk informācijas par priekšaizstāvēšanu pieejama šī gada pavasara semestra priekšmetos “Bakalaura darbs” un “Maģistra darbs”. Ja studentam nav piekļuves šim priekšmetam, to ir iespējams iegūt, rakstot uz vita.sakele@rtu.lv.

Intelektuālas robotizētas sistēmas

Priekšaizstāvēšana: 26.aprīlis (melnrakstu iesniedz līdz 23.04. plkst. 9:00 ORTUSā)

 

Datorsistēmas

Priekšaizstāvēšana: 30.aprīlis (melnrakstu iesniedz līdz 28.04. plkst. 9:00 ORTUSā)

 

Bakalaura studentiem līdz melnraksta iesniegšanai ir jāsaņem ieskaite par Bakalaura darbu rudens semestrī.

Ja ORTUSā nav pieejas šī semestra noslēguma darba e-kursam, pieeju var iegūt, rakstot uz vita.sakele@rtu.lv

 

Noslēguma darba iesniegšana: 31.maijs

Aizstāvēšana: 14.-19. jūnijs (datums tiks precizēts vēlāk)

Evita Ņikitenko (MISI katedras mācību biroja vadītāja, DITF studiju procesa plānošanas un koordinēšanas speciālists) darba forma un saziņas iespējas.

Pirmdien evita.nikitenko@rtu.lv
Otrdien evita.nikitenko@rtu.lv
Trešdien evita.nikitenko@rtu.lv
Ceturtdien evita.nikitenko@rtu.lv
Piektdien evita.nikitenko@rtu.lv

(ja ir nepieciešamība tikties klātienē D2-547.kabinetā, lūdzu iepriekš saskaņot to, rakstot e-pastu)

16.06.2020, plkst.9.00, S-515
Pirms eksāmena, obligāts pieraksts, rakstot evita.nikitenko@rtu.lv.
Līdz 8.jūnijam ir jābūt nodotiem visiem darbiem.
12.jūnijā uz studenta norādīto e-pasta adresi saņemsiet informāciju, vai darbi ir ieskaitīti un vai esat pielaists eksāmenam.
Studenti, kas iepriekš nebūs reģistrēti eksāmenam un nebūs sekmīgi nokārtojuši darbus, uz eksāmenu netiks pielaisti!!!
Mainīta eksāmena norises gaita!!!
16.jūnijā, plkst.8.00 reģistrētiem studentiem tiks nosūtīts uzdevums, 5 stundu laikā izpildīts darbs ir jāatsūta atpakaļ. 

Priekšaizstāvēšana ir obligāta visiem MISI katedras Datorsistēmu un Intelektuālu robotizētu sistēmu studiju programmu studentiem, kas plāno savus noslēguma darbus aizstāvēt 2020. gada jūnijā un kuriem iepriekš nav bijusi sekmīga priekšaizstāvēšana.

  • Pieteikšanās priekšaizstāvēšanai notiek ORTUSā, iesniedzot noslēguma darba melnrakstu 2019./2020. pavasara semestra e-kursā ”Bakalaura darbs” vai “Maģistra darbs”. Iepriekšējo gadu studenti var iegūt piekļuvi šiem e-kursiem, sūtot pieteikumu uz vita.sakele@rtu.lv.
  • Melnraksta iesniegšanas termiņš: 3.maijs (23:59)
  • Priekšaizstāvēšana notiks tiešsaistē, sīkāk informācija būs e-kursā.
   • Datorsistēmu bakalauri: 5., 7. maijs
   • Datorsistēmu maģistri: 7. maijs
   • Intelektuālu robotizētu sistēmu bakalauri un maģistri: 6. maijs

Sakarā ar stāvokli valstī, visi atkārtotie eksāmeni ir atcelti uz laiku pēc ārkārtas situācijas beigām!

Nepieciešamības gadījumā ar pasniedzējiem sazināties elektroniski!

30.04.2020, 529.auditorijā, sākums plkst.12.00

RTU 61. Studentu Zinātniski Tehniskā konference,

Jums ir iespēja piedalīties, Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras apakšsekcijā.

Lai pieteiktos 61. studentu konferencei līdz 23.04.2020, Evitai Ņikitenko (evita.nikitenko@rtu.lv) ir jāiesniedz:

 1. Katram autoram vārds, uzvārds un kontaktu informācija;
 2. Zinātniskā vadītāja vārds, uzvārds, amats un kontaktu informācija;
 3. Tēžu raksta nosaukums latviešu un angļu valodā;
 4. Tēžu raksts latviešu vai angļu valodā, kas nepārsniedz 6 lpp. un atbilst LDI zinātnisko rakstu formatējuma prasībām;
 5. Uz tēžu raksta prezentācijas laiku 30.04. ir jāsagatavo prezentācija.

Tēžu raksta un prezentācijas saturs ir jāsaskaņo ar noslēguma darbu zinātnisko vadītāju!!!

Atkārtoti eksāmeni pie prof.Eiduka
2.04.2020, plkst.10.00, S1-207.auditorijā
LDI studentiem atļaujas pārbaudījuma kārtošanai jāsaņem pie LDI mācību biroja vadītājas Ligijas Apeles līdz 30.03.2020!!!