Ilze Birzniece

Vadošā pētniece

Sazināties ar Ilzi Birznieci:

Kontaktinformācija

Ilze.Birzniece@rtu.lv

Daugavgrīvas iela 2, 543. kabinets

Līdzdalība konferencēs
Member of BIR 2011 (10th International Conference on Perspectives in Business Informatics Research)organizing committee

Member of ADBIS 2009 (The 13th East-European Conference on Advances in Databases and Information Systems) organizing committee

Pedagoģiskā darbība
Business Analytics (Business Informatics, Master programme)
Professional Development
Seminars

  • “Data Mining Tutorial”, IBAI Solutions, 12 h, Berlin, July 15 2012
  • “Introduction to SPSS Statistics”, DPA, 16 h, Riga, May 27 – June 3 2011

Courses

  • “Java Academy”, Exigen Services, 100h, Riga, May 2 – July 4 2011
Zinātniskās intereses
Mašīnapmācība, induktīvā apmācība, datizrace

Disertācijas tēma: “Interaktīvas uz induktīvo apmācību balsītas klasifkācijas sistēmas modeļa izstrāde”. Zinātniskā vadītāja prof. Mārīte Kirikova

Pieaugot informācijas apjomam pasaulē, aktuālas ir automātiskas datu apstrādes tehnikas, kurās ir iesaistīta mašīnapmācība. Viena no mašīnapmācības pieejām ir induktīvā apmācība, kuras priekšrocība ir tā, ka iegūtie rezultāti ir saprotami arī lietotājam. Induktīvās apmācības izmantošana daļēji strukturizētu datu apstrādē ir samērā jauna pieeja. Risināmajiem uzdevumiem un apstrādājamajiem datiem kļūstot sarežģītākiem, induktīvās apmācības rezultātu uzlabošanai var tikt izmantota interaktīva sadarbība ar sistēmas lietotāju, iesaistot viľu sarežģītāko piemēru klasificēšanā. Studiju programmu salīdzināšana ir šobrīd aktuāls, bet darbietilpīgs process, kas nepieciešams gan jaunu studiju programmu izveidē, gan studentu apmaiņas programmu plānošanai. Paredzēts izveidot sistēmu, kas palīdzētu analizēt mācību priekšmetu programmas aprakstus un klasificēt citu studiju programmu priekšmetus atbilstoši sagatavotam standartam.

 Zinātniskās publikācijas
https://ortus.rtu.lv/science/lv/experts/930