Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra

Vēsture

Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra tika dibināta 2014. gada oktobrī, pārdēvējot jau 20 gadus eksistējošo Sistēmu teorijas un projektēšanas katedru, kas tika dibināta 1994. gada jūnijā, apvienojoties pedagoģiskajiem un zinātniskajiem darbiniekiem, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar visdažādākā rakstura sistēmu pētījumiem un projektēšanu. 

Katedras darbības mērķis

Katedras darbības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu un zinātniskos pētījumus mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas jomā.

Galvenie uzdevumi:

  • realizēt studiju procesu Katedrai noteiktajos studiju priekšmetos;
  • celt augstākās izglītības kvalitāti;
  • paaugstināt personāla kvalifikāciju un nodrošināt paaudžu maiņu;
  • attīstīt zinātnisko darbību, piesaistot finansu līdzekļus, izpildot zinātniskos grantus, projektus un citus darbus;
  • nodrošināt sadarbību ar citām RTU struktūrvienībām;
  • realizēt citas RTU Satversmē paredzētās darbības.