Māra Pudāne

Doktorante, zinātniskā asistente

Sazināties ar Māru Pudāni:

Kontaktinformācija

Mara.Pudane@rtu.lv

Daugavgrīvas iela 2, 553. kabinets

Izglītība
Augstākā: inženierzinātņu maģistra grāds datorsistēmās, Rīgas Tehniskā universitāte, 2013

Augstākā: inženierzinātņu bakalaura grāds datorsistēmās, Rīgas Tehniskā universitāte, 2011

Vidējā: vispārējā vidējā izglītība, Riebiņu vidusskola, 2008

Valodas:

Latviešu: dzimtā

Krievu: runātprasme: 4, lasītprasme: 5, rakstītprasme: 3

Angļu: runātprasme: 4, lasītprasme: 5, rakstītprasme: 4

Darba pieredze
2014 – pašreiz    RTU LDI, zinātniskais asistents

2011 – 2014       RTU LDI, vecākais laborants zinātniskajā darbā

2010                   SIA „Transcom”, datu ievades operators

Līdzdalība konferencēs
05.11.2013. 2nd International Business and Systems Conference BSC 2013 – referāta „Differentiating between Information and Knowledge Flows” prezentācija.

 25.04.2013. 54. RTU Studentu zinātniskā un tehniskā konference – referāta „Zināšanu un informācijas plūsmu formalizācija dzīvotspējīgo sistēmu modelim” prezentācija.

26.04.2012. 53. RTU Studentu zinātniskā un tehniskā konference – referāta „Dzīvotspējīgo sistēmu teorijā sakņota zināšanu un informācijas sistēmu identificēšana organizācijas modelī” prezentācija.

28.04.2011. 52. RTU Studentu zinātniskā un tehniskā konference – referāta „Zināšanu tipu maiņas barjeras” prezentācija.

Pedagoģiskā darbība
Daļēja priekšmeta „Informācijas sistēmu izstrāde” (1. daļa), DSP212 vadīšana – 2012. un 2013. gada rudens semestris (16 lekcijas)

Daļēja priekšmeta „Informācijas sistēmu izstrāde” (2. daļa), DSP212 vadīšana – 2012. un 2013. gada pavasara semestris (16 laboratorijas darbi)

Mācību materiālu sagatavošana kursiem „Informācijas sistēmu metodoloģijas”, „Prasību inženierija”, „Uzņēmumarhitektūra un prasību inženierija”, „Artificial Intelligence in Business”

Pētniecības projekti
Organizācijas biznesa procesus reglamentējošo normatīvo dokumentu automatizētas analīzes un atbilstības uzturēšanas iespēju izpēte, Nr. L-KC-11-0003, 08.08.2013 – 31.03.2014., projekta dalībniece

The Baltic-German University Liaison Office project „Knowledge co-production in information logistics“ 2013 (RTU project Nr. L7933) in cooperation with University of Rostock – 01.07.2013. – 15.12 2013., projekta dalībniece

Valsts pētījumu programma “Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem” 5. apakšprojekts, 2011 – 2013, projekta dalībniece

Starptautiskā sadarbība
09.10.-11.10.2014. – FET2020 ICT Proposer’s Day 2014, Florence, Itālija – divpusējās tikšanās ar potenciālajiem projektu partneriem

25.-26.06.2014. – FET2020 Conference, Information Day and Consortium Building Event, Budapešta, Ungārija – projekta idejas un struktūrvienības prezentācija

17.-18.06.2014. – CHIST-ERA Conference 2014, Stambula, Turcija– projekta idejas un struktūrvienības prezentācija, plakātu sesija

19.01.2014. – Horizon 2020 – Future & Emerging Technologies (FET) Information Day, Brisele, Beļģija – projekta idejas un struktūrvienības prezentācija

2013. gada vasara – Pieredzes apmaiņas brauciens uz Rostoku, Vācijā „Knowledge co-production in information logistics“ projekta ietvaros

2012. gada vasara – ERASMUS intensīvais vasaras kurss „Implementing Europes’s Future Broadband Infrastructure”, Olborga, Dānija

 Zinātniskās publikācijas
https://ortus.rtu.lv/science/lv/experts/11270