Maija Strautmane

Pētniece

Sazināties ar Maiju Strautmani:

Kontaktinformācija

Maija.Strautmane@rtu.lv

Daugavgrīvas iela 2, 531. kabinets

(+371) 29158491

Uz konsultāciju ir iespējams pieteikties, rakstot e-pastu!

Izglītība
No 2010 līdz šim brīdim Rīgas Tehniskā Universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, doktora studiju programma “Datorsistēmas”

2007-2010 Rīgas Tehniskā Universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, studiju programma “Datorsistēmas”, Mg.sc.ing. (ar izcilību), maģistra darba tēma: “Intelektuālu organizāciju raksturojumu analīze zināšanu pārvaldības kontekstā”.

2004-2007 Rīgas Tehniskā Universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, studiju programma “Datorsistēmas”, B.sc.ing., bakalaura darba tēma: “Ekspertu sistēmu čaulas Expert Systems Develpoment iespēju analīze”.

Zinātniskās intereses
Promocijas darba tēma: Konceptu karšu salīdzināšanas un novērtēšanas algoritmu izpēte un realizācija

Īsa anotācija: Līdzīgi kā citās jomās, arī apmācībā arvien plašāk tiek izmantotas daţādas informācijas tehnoloģijas. Viens no šāda pielietojuma piemēriem ir uz konceptu kartēm balstītas zināšanu vērtēšanas sistēmas. Pašlaik šāda veida sistēmu trūkums ir konceptu kartes automātiska novērtēšana- pārsvarā šo funkciju veic cilvēks un tas ir laikietilpīgs process un vērtējums var būt subjektīvs. Lai atvieglotu zināšanu vērtēšanas procesu un lai mācību procesā zināšanas būtu iespējams novērtēt biežāk(un līdz ar to veikt koriģējošas darbības), ir nepieciešams konceptu karšu novērtēšanu automatizēt.

Pētījumu virzieni:

  • Zināšanu atspoguļošana konceptu karšu veidā
  • Automatizēta konceptu karšu vērtēšana un salīdzināšana
 Zinātniskās publikācijas
https://ortus.rtu.lv/science/lv/experts/1998