Ludmila Peņicina

Pētniece, zinātniskā asistente, doktorante

Sazināties ar Ludmilu Peņicinu:

Kontaktinformācija

Ludmila.Penicina@rtu.lv

Disertācijas tēma
“Biznesa procesu projektēšanas zināšanu servisa modeļa izstrāde” (vadītāja M. Kirikova)
 Zinātniskās publikācijas
https://ortus.rtu.lv/science/lv/experts/2