Ligita Bušinska

Pētniece, doktorante

Sazināties ar Ligitu Bušinsku:

Kontaktinformācija

Ligita.Businska@rtu.lv

Disertācijas tēma
“Problēmsfēras orientēta multidimensionāla biznesa procesu modelēšana” (vadītāja M. Kirikova)
 Zinātniskās publikācijas
https://ortus.rtu.lv/science/lv/experts/579