Jānis Eiduks

Profesors

Sazināties ar Jāni Eiduku:

Kontaktinformācija

Janis.Eiduks@cs.rtu.lv

Daugavgrīvas iela 2, 559. kabinets

Dzīves gājums
Dzimis 1946.gadā Rīgā. 1964.gadā beidzis Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāti automātikas un telemehānikas inženiera specialitātē. 1979.gadā aizstāvējis tehnisko zinātņu kandidāta disertāciju tehniskās kibernētikas un informācijas teorijas specialitātē par tēmu “Interaktīvās daudzkriteriālās optimizācijas vektoru-relaksācijas metodes”. 1992.gadā ir nostrificēts par inženierzinātņu doktoru.

Pēc institūta pabeigšanas 4 gadus nostrādājis projektējot un realizējot specializētas darbības skaitļotājus, 3 gadus veltījis pētījumiem par informācijas nodošanas iespējām cilvēkam zemapziņas līmenī. Piedalījies pirmo dialoga optimizācijas sistēmu izstrādē (sistēmas DIALOGS un VEKTORS), pētījis neformālu metožu pielietošanu sarežģītu optimizācijas uzdevumu risināšanā, izstrādājis algoritmus daudzdimensiju risinājumu meklēšanas trajektoriju attēlošanai divdimensiju un trīsdimensiju telpās, izmantojot Peano līnijas, izveidojis adaptīvas daudzkriteriālās optimizācijas uzdevumu risināšanas metodes un atbilstošas programmu paketes (PRĀGA). 1981.gadā stažējies Prāgas augstākajā tehniskajā skolā. Piedalījies dažādu datu bāzu vadības sistēmu apgūšanas un pielietošanas procesos. Vadījis vairāku informācijas sistēmu izstrādes projektus, piemēram, “Dialoga sistēma lidojošu objektu sākotnējo modeļu izstrādāšanai”, “Bankas darbības automatizācijas sistēma”, “Lidojošu objektu drošuma projektēšanas dialoga sistēma”. 1997.gadā docents J.Eiduks ir piedalījies divu informācijas sistēmu projektu izstrādē Starptautiskajā Tūrisma augstskolā.

Pēdējos 17 gados galvenā zinātniskā un inženierdarbība saistīta ar datu bāzu vadības sistēmu izmantošanu informācijas sistēmu veidošanai.

Iegūti sertifikāti par datu bāzes vadības sistēmas ORACLE un IBM skaitļotāju apgūšanas kursu sekmīgu pabeigšanu.

Publicējis 71 zinātnisko, metodisko un inženierprojektu darbu.

Asoc. prof. J. Eiduks ir starptautiskā projekta Baltijas palete eksperts informācijas tehnoloģijas jautājumos, kā arī veic konsultanta darbību informācijas sistēmu un datu noliktavu sistēmu veidošanas jautājumos vairākās Rīgas pilsētas organizācijās.

Līdzdalība konferencēs
2000
The Baltic Palette Meeting, Turku, Finland, January 13-14, 2000.
The Baltic Palette Meeting, Helsinki, Finland, February 16-17, 2000.
The Baltic Palette Meeting, Stockholm, Sweden, March 24-25, 2000.

1998
Darba grupas seminārs, “DBVS Oracle lietojumu izstrādes problēmas”, firma ITL, Lietuva, 1998. gada jūlijs.
Zinātniskais seminārs “Vadības informācijas sistēmu projektēšana”, firma ITL, Lietuva, 1998. gada augusts.

1997
Informācijas sistēmu projektēšana, Lietuva, Viļņa, 1997.gada jūlijs.

1996
“Datu bāzu lietojumu veidošana”, Lietuva, Viļņa, firmā “Informācijas sistēmas”, 1996.gada 15.-20. jūlijs.

Pedagoģiskā darbība
Bakalaura studiju programmā lekciju kursi:
Informācijas sistēmas projektēšanas tehnoloģijas pamati,
Datu bāzu vadības sistēmas.

Inženieru studiju programmā lekciju kursi:
Lielu datu bāzu administrēšana,
CASE rīki datu bāzu projektēšanā,
Multibāzu sistēmas.

Maģistru studiju programmā lekciju kursi:
Lielās datu bāzes,
Informācijas sistēmas un CASE rīki,
Modernās datu un zināšanu bāzes,
Datu bāzu sistēmu projektēšana,
Informācijas sistēmu projektēšana,
DBVS projektēšanas automatizācijas līdzekļi,
Informācijas sistēmu izstrāde ar CASE līdzekļiem.

Koledžas studiju programmā lekciju kursi:
Ievads datu bāzēs.

 Zinātniskās publikācijas
2000

 • 16 rakstu sērija ˛urnālā ‘Datorpasaule’ par datu bāzes tehnoloģiju. 1995. g. – 2000. g.
 • Datu noliktavu projektēšana. VSAA, 2000, 80 lpp.
 • Valodu SQL un PL/SQL lietošana informācijas sistēmu veidošanā. VSAA, 2000, 90 lpp.
 • Vaicājumu valoda SQL un tās paplašinājums PL/SQL. VSAA, 2000, 105 lpp.
 • The overview of information technologies usage in Riga Region. The development Council of Riga Region, 2000, 30 p.
 • The usage of rotation training grounds. The development Council of Riga Region, 2000, 25 p.
 • The Baltic Palette Project. Sustainable Regional Development in the Emerging Information Society. The development Council of Riga Region, Stockholm-Malar Region, Southwest Finland and Uusimaa Region and others, 2000, 87 p.

1999

 • Formu veidošana lietojot Oracle Developer/2000. DataPro, 1999, 110 lpp.
 • Pārskatu veidošana ar Oracle Developer/2000. DataPro, 1999, 80 lpp.
 • Datu noliktavu lietošana organizāciju vadībai. VSAA, 1999, 105 lpp.
 • Riga Region. The overview on current situation. The Baltic Palette. The development Council of Riga Region, 1999, 45 p.
 • The Baltic Palette. Comon Perspective. The development Council of Riga Region, Southwest Finland and Uusimaa Region and others, 1999, 55 p.

1998

 • Vadības informācijas sistēmas projektēšana. STA, 1998, 150 lpp.
 • Datu bāzes sistēmu projektēšana. IBM – Rīga, 1998, 160 lpp.

1997

 • Viesnīcas vadības sistēmas projektēšana lietojot DBVS MS Access. STA, 1997, 65 lpp.

1996

 • Datu bāzes vadības sistēma MS Access attēlos un piemēros. STA, 1996, 60 lpp.
 • Multicriterial design of information systems. IS design (Prague), 1996, 10 p.

1995

 • Large database usage in information system design. LIT (Palanga) seminar materials, 1995, 10 p.
 • Information systems in Latvia. IS usage, seminar, IBM – Finland, 1995, 4 p.
 • Multicriterial design of information systems. DB-LINK (Tallin) seminar, 1995, 8 p.