Ilze Andersone

Vadošā pētniece, lektore

Sazināties ar Ilzi Andersoni:

Kontaktinformācija

Ilze.Andersone@rtu.lv

Sētas iela 1, 223. kabinets

Uz konsultāciju var pierakstīties, sūtot e-pastu!

Izglītība
2009-šis brīdis: RTU DITF doktora studiju programma “Datorsistēmas”

2007.-2009.g.:  RTU DITF akadēmiskā maģistra studiju programma “Datorsistēmas” ar izcilību

2004.-2007.g.:  RTU DITF akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorsistēmas”

Darba pieredze
2009. – šis brīdis: RTU, pētniece

2007. – 2009. RTU, laborante

Pedagoģiskā darbība
Autonomas sistēmas un roboti

Datu bāzes (e-studiju sagatavošanas kurss)

Zinātniskās intereses
Robotu karšu sastādīšana, robotu karšu apvienošana, robotu komandas

Disertācijas tēma: “Hibrīdas karšu apvienošanas sistēmas izstrādāšana un realizēšana”. Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Agris Ņikitenko

Viena no fundamentālām problēmām mobilajā robotikā ir apkārtējās vides kartes sastādīšanas problēma. Ja apkārtējās vides karti sastāda vienlaicīgi vairāki roboti,
tad aktuāla kļūst karšu apvienošana. Karšu apvienošana ir karšu informācijas no
vairākiem robotiem sapludināšana vienā globālā kartē. Šī problēma ir maz pētīta,
un esošie risinājumi ir robotu komandu uzbūves vai pētāmās vides struktūras ziņā
ierobežojoši. Darba mērķis ir izstrādāt un realizēt karšu apvienošanas metodi, kura
būtu efektīvi pielietojama plašam robotu komandu un vides struktūru klāstam.

 Zinātniskās publikācijas
https://ortus.rtu.lv/science/lv/experts/163