Anita Finke

Pētniece, doktorante

Sazināties ar Anitu Finki:

Kontaktinformācija

Anita.Finke@rtu.lv

Daugavgrīvas iela 2, 543. kabinets

Disertācijas tēma
“Nepārtrauktas prasību inženierijas atbalsta vides modelis metodiski heterogēniem projektiem” (vadītāja M. Kirikova)
 Zinātniskās publikācijas
https://ortus.rtu.lv/science/lv/experts/8698