Agris Ņikitenko

Profesors, vadošais pētnieks

Sazināties ar Agri Ņikitenko:

Kontaktinformācija

Agris.Nikitenko@rtu.lv

Sētas iela 1, 223. kabinets

(+371) 67089595

Izglītība
2001. gada jūnijs – 2006. gada septembris: RTU, DITF, Inženierzinātņu doktora grāds. Darba nosaukums: “Autonomas intelektuālas sistēmas izstrādāšanas un realizācija”. Darba vadītājs: prof. dr. habil. ing. sc. J.Grundspeņķis

1998. gada septembris – 2001. gada jūnijs: RTU, DITF, Inženierzinātņu maģistra grāds datorsistēmās

1995. gada septembris – 1998. gada jūnijs: RTU, ASTF / DITF, Inžnenierzinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs

Valodas
runāt
saprast
rakstīt
Latviešu
dzimtā
dzimtā
dzimtā
Krievu
izcili
izcili
labi
Angļu
labi
ļoti labi
ļoti labi
Darba pieredze
1995 – 1997 SIA “Rembox” III kategorijas elektriķis – montieris.
1997 – 1999 SIA “Rembox” Celtniecības brigādes vadītājs
1999 – …. SIA „Rembox” IT speciālists. Galvenie projekti:

 • Stopiņu pag. slēgto līgumu uzskaites programmatūras izstrāde un uzturēšana (programmatūra tiek lietota arī pašlaik). Sistēma izstrādāta klients – serveris tehnoloģijā.
 • Stopiņu pag. un Salaspils pils. ar lauku terit. administratīvo pārkāpumu un notikumu reģistrēšanas sistēma. Tas galvenās funkcijas ir:
  • Notikumu – izsaukumu reģistrēšana
  • Sastādīto administratīvo protokolu uzskaite
  • Administratīvās komisijas lēmumu datu uzskaite
  • Saistītās dokumentācijas plūsmas nodrošināšana. Sistēma izstrādāta, izmantojot COM+ tehnoloģiju, ar iespēju tikt attīstītai līdz web – bāzētai sistēmai. Sistēma aktīvi tiek lietota arī pašlaik.
 • SIA „Rembox” mājas lapas izstrāde (2000. gads) http://www.rembox.lv/

1999 – 2002 SIA “Balta” IS speciālists, datorsistēmu administrators

 • Iekšējās datorsistēmas izveide, ieskaitot datu pārraides tīklus, programmatūru, un tās attīstības plāna izstrāde.
 • Nomas līgumu un nomas iekārtu uzskaites sistēmas izstrāde un attīstība. Sistēma aktīvi tiek lietota arī pašlaik.
 • Klientu uzskaites sistēmas izstrāde. Sistēma aktīvi tiek lietota arī pašlaik.
 • Datorsistēmas administrēšana (2 serveri, 27 darba stacijas).

2002 – … SIA “ZZDats” Sistēmu analītiķis, projektu vadītājs.
Galvenie projekti:

 • Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas esošās situācijas novērtējums un attīstības virzienu izstrāde (sadarbībā ar Microsoft)
 • Valsts aģentūras Mājokļu Aģentūra mājokļu novērošanas (monitoringa) sistēmas koncepcijas un tālākas attīstības stratēģijas izstrāde.
 • Rīgas domes ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ŖĪĢIS sadarbības mehānismu ar citām RD VIS sistēmām projektēšana un projekta vadība.
 • Rīgas domes elektronisko pakalpoju realizācijas projektēšana.
 • Valsts aģentūras „Mājokļu aģentūra” informācijas sistēmas „Mājoklis” izstrāde projekta vadība.
 • Tiešajos darba pienākumos ietilpst Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas apakšsistēmu (16 sistēmas + ārējās sistēmas) savstarpējās integrācijas jautājumu risināšana un atbilstošo datu bāzes struktūru pilnveidošana un uzturēšana.
Līdzdalība konferencēs
2001. gada jūlijā nolasīts referāts Pēterburgā konferencē KDS2001, par Induktīvas deduktīvas un gadījumos sakņotas spriešanas integrēšanu vienā intelektuālā sistēmā, lai paaugstinātu sistēmas adaptivitātes spējas.

2002. gada septembrī konferences ISD 2002 laikā organizētajā doktorantu konsorcijā nolasīts referāts par promocijas darba esošo stāvokli un iecerēm t.sk. par robotizētas sistēmas izstrādi.

Pedagoģiskā darbība
Profesionālo maģistru studiju programmā:
Intelektuālu sistēmu projekēšans metodes
Cita nozīmīga pieredze
Pieredze darba drošības jautājumu risināšanā uzņēmumā

Intereses un vaļasprieki: mākslīgais intelekts, autonomi roboti, elektronika

 Zinātniskās publikācijas
https://ortus.rtu.lv/science/lv/experts/1522