Entries by

Modeļu un metožu izstrāde lietišķai intelektuālai programmatūrai pamatojoties uz izkliedētu mākslīgo intelektu, zināšanu pārvaldību un progresīvām tīmekļa tehnoloģijām

Īstenošanas laiks: 2012.03-2015.12 Projekta vadītājs: J.Grundspeņķis Projekta izpildītāji no MISIK: I.Zeltmate, M.Kirikova, L.Peņicina Citi projekta partneri: RTU LDK (J.Osis, O.Ņikiforova, Ē.Asņina), RTU PIK  (L.Novickis, A.Lesovskis) Mērķis:  Projektu finansē/projekta veids: LZP

Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā

Pilns nosaukums: Programmas „Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT)” projekts „Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā”. Īstenošanas laiks:  Projekta vadītājs:  Projekta izpildītāji no MISIK: I.Andersone, A.Ņikitenko, H.Grīnbergs Citi projekta partneri: Mērķis:  Projektu finansē/projekta veids: LR IZM

Priekšaizstāvēšanās

Labdien cien. studenti! Visiem, kas plānojuši aizstāvēties, lūdzu līdz 22.aprīlim reģistrēties priekšaizstāvēšanai MISI katedrā, kas notiks 29.aprīlī, 529.auditorijā no 9.00. Reģistrēties var rakstot evita.nikitenko@rtu.lv, vai klātienē 547.kabinetā. Gatavi darbi jānodod 1.jūnijā, aizstāvēšanu datumi plānoti 14.,15.,16. jūnijā, izlaidums 27.jūnijā. Ar cieņu, Evita Ņikitenko

Atkārtoti eksāmeni pie J. Eiduka

Eksāmens sesijas pagarinājuma laikā pie pasniedzējiem A.Auziņa un J.Eiduka 9.02.2016, 12.00, MISI katedrā 529. auditorijā. Atkārtoti eksāmeni pavasara semestra laikā: 5.04.2016, 12.00, 529.auditorija 10.05.2016, 12.00, 529.auditorija