Entries by

,

Par bakalaura darbu aizstāvēšanu

Labdien, šī informācija attiecas tikai uz studentiem, kas nav aizstāvējuši bakalaura darbu un vēlas to izdarīt tagad! Darba melnraksta iesniegšana, vita.sakele@rtu.lv,  līdz 7.12.2021 plkst.9:00. Priekšaizstāvēšanās 9./10.12.2021. Detalizētāka informācija par priekšaizstāvēšanos un aizstāvēšanās kārtību sekos vēlāk.

,

Bakalaura darbu aizstāvēšanas iespējas

Labdien, šī informācija attiecas tikai uz studentiem, kas nav aizstāvējuši bakalaura darbu un vēlas to izdarīt tagad! Darba melnraksta iesniegšana, vita.sakele@rtu.lv,  līdz 7.12.2021 plkst.9:00. Priekšaizstāvēšanās 9./10.12.2021. Detalizētāka informācija par priekšaizstāvēšanos un aizstāvēšanās kārtību sekos vēlāk.

Atkārtota priekšaizstāvēšanās

Atkārtota priekšaizstāvēšana studiju programmās “Datorsistēmas” un “Intelektuālas robotizētas sistēmas” būs 2021. gada augusta vidū. Sekmīgas priekšaizstāvēšanas gadījumā aizstāvēšana būs 2021. gada septembra 2. nedēļā. Vairāk informācijas par priekšaizstāvēšanu pieejama šī gada pavasara semestra priekšmetos “Bakalaura darbs” un “Maģistra darbs”. Ja studentam nav piekļuves šim priekšmetam, to ir iespējams iegūt, rakstot uz vita.sakele@rtu.lv.

Priekšaizstāvēšanās

Intelektuālas robotizētas sistēmas Priekšaizstāvēšana: 26.aprīlis (melnrakstu iesniedz līdz 23.04. plkst. 9:00 ORTUSā)   Datorsistēmas Priekšaizstāvēšana: 30.aprīlis (melnrakstu iesniedz līdz 28.04. plkst. 9:00 ORTUSā)   Bakalaura studentiem līdz melnraksta iesniegšanai ir jāsaņem ieskaite par Bakalaura darbu rudens semestrī. Ja ORTUSā nav pieejas šī semestra noslēguma darba e-kursam, pieeju var iegūt, rakstot uz vita.sakele@rtu.lv   Noslēguma darba iesniegšana: […]

,

MISI katedras mācību biroja vadītājas darba forma un saziņas iespējas

Evita Ņikitenko (MISI katedras mācību biroja vadītāja, DITF studiju procesa plānošanas un koordinēšanas speciālists) darba forma un saziņas iespējas. Pirmdien evita.nikitenko@rtu.lv Otrdien evita.nikitenko@rtu.lv Trešdien evita.nikitenko@rtu.lv Ceturtdien evita.nikitenko@rtu.lv Piektdien evita.nikitenko@rtu.lv (ja ir nepieciešamība tikties klātienē D2-547.kabinetā, lūdzu iepriekš saskaņot to, rakstot e-pastu)

PAPILDINĀTS! Parādu kārtošanas iespēja pie pasniedzējiem A.Auziņa un J.Eiduka

16.06.2020, plkst.9.00, S-515 Pirms eksāmena, obligāts pieraksts, rakstot evita.nikitenko@rtu.lv. Līdz 8.jūnijam ir jābūt nodotiem visiem darbiem. 12.jūnijā uz studenta norādīto e-pasta adresi saņemsiet informāciju, vai darbi ir ieskaitīti un vai esat pielaists eksāmenam. Studenti, kas iepriekš nebūs reģistrēti eksāmenam un nebūs sekmīgi nokārtojuši darbus, uz eksāmenu netiks pielaisti!!! Mainīta eksāmena norises gaita!!! 16.jūnijā, plkst.8.00 reģistrētiem […]

Studiju noslēguma darbu priekšaizstāvēšana

Priekšaizstāvēšana ir obligāta visiem MISI katedras Datorsistēmu un Intelektuālu robotizētu sistēmu studiju programmu studentiem, kas plāno savus noslēguma darbus aizstāvēt 2020. gada jūnijā un kuriem iepriekš nav bijusi sekmīga priekšaizstāvēšana. Pieteikšanās priekšaizstāvēšanai notiek ORTUSā, iesniedzot noslēguma darba melnrakstu 2019./2020. pavasara semestra e-kursā ”Bakalaura darbs” vai “Maģistra darbs”. Iepriekšējo gadu studenti var iegūt piekļuvi šiem e-kursiem, […]

Atkārtotie eksāmeni

Sakarā ar stāvokli valstī, visi atkārtotie eksāmeni ir atcelti uz laiku pēc ārkārtas situācijas beigām! Nepieciešamības gadījumā ar pasniedzējiem sazināties elektroniski!

RTU 61.Studentu Zinātniskā konference

30.04.2020, 529.auditorijā, sākums plkst.12.00 RTU 61. Studentu Zinātniski Tehniskā konference, Jums ir iespēja piedalīties, Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras apakšsekcijā. Lai pieteiktos 61. studentu konferencei līdz 23.04.2020, Evitai Ņikitenko (evita.nikitenko@rtu.lv) ir jāiesniedz: Katram autoram vārds, uzvārds un kontaktu informācija; Zinātniskā vadītāja vārds, uzvārds, amats un kontaktu informācija; Tēžu raksta nosaukums latviešu un angļu valodā; […]