Entries by Sintija

PAPILDINĀTS! Parādu kārtošanas iespēja pie pasniedzējiem A.Auziņa un J.Eiduka

16.06.2020, plkst.9.00, S-515 Pirms eksāmena, obligāts pieraksts, rakstot evita.nikitenko@rtu.lv. Līdz 8.jūnijam ir jābūt nodotiem visiem darbiem. 12.jūnijā uz studenta norādīto e-pasta adresi saņemsiet informāciju, vai darbi ir ieskaitīti un vai esat pielaists eksāmenam. Studenti, kas iepriekš nebūs reģistrēti eksāmenam un nebūs sekmīgi nokārtojuši darbus, uz eksāmenu netiks pielaisti!!! Mainīta eksāmena norises gaita!!! 16.jūnijā, plkst.8.00 reģistrētiem […]

Studiju noslēguma darbu priekšaizstāvēšana

Priekšaizstāvēšana ir obligāta visiem MISI katedras Datorsistēmu un Intelektuālu robotizētu sistēmu studiju programmu studentiem, kas plāno savus noslēguma darbus aizstāvēt 2020. gada jūnijā un kuriem iepriekš nav bijusi sekmīga priekšaizstāvēšana. Pieteikšanās priekšaizstāvēšanai notiek ORTUSā, iesniedzot noslēguma darba melnrakstu 2019./2020. pavasara semestra e-kursā ”Bakalaura darbs” vai “Maģistra darbs”. Iepriekšējo gadu studenti var iegūt piekļuvi šiem e-kursiem, […]

RTU 61.Studentu Zinātniskā konference

30.04.2020, 529.auditorijā, sākums plkst.12.00 RTU 61. Studentu Zinātniski Tehniskā konference, Jums ir iespēja piedalīties, Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras apakšsekcijā. Lai pieteiktos 61. studentu konferencei līdz 23.04.2020, Evitai Ņikitenko (evita.nikitenko@rtu.lv) ir jāiesniedz: Katram autoram vārds, uzvārds un kontaktu informācija; Zinātniskā vadītāja vārds, uzvārds, amats un kontaktu informācija; Tēžu raksta nosaukums latviešu un angļu valodā; […]

Atkārtots eksāmens priekšmetā Mākslīgais intelekts

Atkārtots eksāmens priekšmetā Mākslīgais intelekts: 22.01.2020, plkst 10.00, D2-220.auditorija 30.01.2020, plkst.14.30, D2-220.auditorija Lai kārtotu eksāmenu, studentam: līdz 17.01.2020 plkst.10.00 jābūt iesniegtiem visiem studiju darbiem 2 dienas pirms eksāmena jāreģistrējas eksāmenam, rakstot e-pastu egons.lavendelis@rtu.lv

Eksāmens pie prof. J.Eiduka

Eksāmens (akadēmiskā parādu kārtošana) Pie prof. J.Eiduka, 21.05.2019, plkst.12.00, D2-529.auditorija Reģistrēties, rakstot evita.nikitenko@rtu.lv, reģistrēties drīkst tikai tie studenti, kuriem ir ieskaitīti praktiskie darbi ( ja darbi iepriekš nav ieskaitīti, tad tos var iesniegt līdz 15.maijam) jānokārto visas saistības par akadēmisko parādu kārtošanu pie institūtu lietvedēm. Eksāmenā studentam jābūt līdzi atļaujai/atzīmes reģistrācijas lapai, ko uzrādīt pasniedzējam. […]