Organizācijas biznesa procesus reglamentējošo normatīvo dokumentu automatizētas analīzes un atbilstības uzturēšanas iespēju izpēte

Īstenošanas laiks: 01.05.2015.-31.11.2015.

Projekta vadītājs: Juris Rāts (vadošais pētnieks)

Projekta izpildītāji no MISIK: A. Gaidukovs, M.Jēgermane, L.Survilo, L.Peņicina, M.Kirikova, R.Koncevičs, A.Auziņš. M.Darģis

Citi projekta partneri: A/S RIX Technologies

Mērķis: izpētīt organizācijas satura vadības biznesa procesu modelēšanas iespējas un izstrādāt jaunu metodiku un prototipu progresīvai organizācijas satura vadības normatīvo dokumentu automatizētai analīzei un atbilstības uzturēšanai starp biznesa procesiem no vienas puses un normatīvajiem dokumentiem no otras.

Projektu finansē/projekta veids: ITKC projekts ar ERAF atbalstu

Servisu konfigurācijas pārvaldības tehnoloģijas

Īstenošanas laiks: 01.08.2013.–01.03.2014.

Projekta vadītājs: 

Projekta izpildītāji no MISIK: M.Pudāne, L.Peņicina

Citi projekta partneri: SIA FMS Software

Mērķis: 

Projektu finansē/projekta veids: ITKC projekts ar ERAF atbalstu

Viedu daudzvalodu e-mācību materiālu veidošanas metožu un algoritmu izstrāde

Project: Recommendations for methods and algorithms for multilingual eLM development based on ontologies

Period: 01.11.2013.-01.03.2014.

Project leader: J. Vucans

Project participants from DAISE: V.Graudina, J. Grundspenkis, M.Strautmane, S.Petrovica

Other project participants: Joint stock Company Datorzinibu Centrs

Project goal: To develop recommendations for methods and algorithms for multilingual eLM development based on ontologies

Type of project/project funding: IT Competence Centre project with ERDF support

Intelligent agents, modelling and web technologies based insurance system software development

Period: 01.04.2011.–30.12.2013.

Project leaderL. Novickis

Project participants from DAISE: J.Grundspenkis, E. Lavendelis

Other project participants:  RTU Department of Informatics and programming

Project goal: To apply intelligent agents, modelling and web technologies to implement intelligent insurance system that is capable to automate tasks of insurance domain.

Type of project/project funding: ERDF project

Development of technology for multiagent robotic intelligent system

Period: 01.12.2010. – 30.11.2013.

Project leaderJ.Grundspenkis

Project participants from DAISE: A.Grabovskis, E.Lavendelis, A.Liekna, A.Nikitenko, I.Zeltmate, M.Strautmane, A.Anohina-Naumeca

Other project participants: Latvian Academy of Agriculture, —Terra Virtuala Ltd. (iRobot representative in Latvia)

Project goal: To increase work efficiency and decrease the negative impact of the production process to the environment in the biological agriculture by developing technology of intelligent multi-agent robotic system. To put together advantages of multi-agent system and robotized platforms and practically apply them to particular problems, so creating technology that will significantly increase work efficiency in certain tasks of biological agriculture.

Type of project/project funding: ERDF project

Website: http://www.rtu.lv/content/view/5226/1867/lang,lv/