Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā

Pilns nosaukums: Programmas „Nākamās paaudzes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pētniecības valsts programma (NexIT)” projekts „Sensoru tīklu un signālu apstrādes pielietojumi tautsaimniecībā”.

Īstenošanas laiks: 

Projekta vadītājs: 

Projekta izpildītāji no MISIK: I.Andersone, A.Ņikitenko, H.Grīnbergs

Citi projekta partneri:

Mērķis: 

Projektu finansē/projekta veids: LR IZM