Marina Jēgermane

Zinātniskā asistente

Sazināties ar Marinu Jēgermani:

Kontaktinformācija

Marina.Jegermane@rtu.lv