Evita Ņikitenko

Biroja administratore

Sazināties ar Evitu Ņikitenko:

Kontaktinformācija

Evita.Nikitenko@rtu.lv

Daugavgrīvas iela 2, 547. kabinets

(+371) 67089529

Jautājumi? Problēmas? Interese? Nāc, zvani, raksti!

Darba forma un saziņas iespējas.

Pirmdien evita.nikitenko@rtu.lv
Otrdien evita.nikitenko@rtu.lv
Trešdien evita.nikitenko@rtu.lv
Ceturtdien evita.nikitenko@rtu.lv
Piektdien evita.nikitenko@rtu.lv

(ja ir nepieciešamība tikties klātienē D2-547.kabinetā, lūdzu iepriekš saskaņot to rakstot e-pastu)