Eksāmenu pārrakstīšana pie prof. Mārītes Kirikovas notiks piektdien, 3. maijā no 16:00. Pieteikties un ar jautājumiem rakstiet uz silvija.nadeja@rtu.lv

Bakalaura darbu priekšaizstāvēšana notiks 2019. gada 25. aprīlī, Daugavgrīvas 2- 529. auditorija. Vairāk informācijas: Pr.aizstāvēšanās2019_bak
Maģistra darbu priekšaizstāvēšana notiks 2019. gada 26. aprīlī, Daugavgrīvas 2- 529. auditorija. Vairāk informācijas: PR.aizst.maģ.2019

Akadēmisko parādu kārtošana pie prof.J.Eiduka 2.04.2019, plkst.12.00, S1-515.auditorijā.

Eksāmena rezultātus varēs uzzināt 8.aprīlī.

Atkārtoti eksāmeni pie pasniedzējiem J.Eiduka un A.Auziņa

Uz eksāmenu līdzi jābūt atzīmes reģistrācijas lapai, kuruvar saņemt pie institūtu mācību biroja vadītājām/lietvedēm.

6.02.2019, plkst.12.30, S1-103

Cien. Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras studenti un citi interesenti!

Būsiet laipni aicināti uz semināru “Ievads bakalaura darba izstrādē” 25.10.2018, S1-515.auditorija, no plkst.8.45 līdz 9.50. Semināru vada as.profesore A.Anohina-Naumeca.

MISI katedras studentiem, iesniegums par bakalaura darba tēmas izvēli, kas saskaņots ar darba vadītāju, jānodod E.Ņikitenko D2-547.kabinetā līdz 12.11.2018.

(Potenciālo vadītāju konsultāciju laiki pieejami MISI katedras mājas lapā, ORTUS/Bakalaura darbs un pie MISI katedras ziņojumu tāfelēm).

Atkārots eksāmens pie prof. J.Eiduka un A.Auziņa notiks 6.11.2018, S1-207, no 12.00 līdz 14.00.

Mākslīgais intelekts (vietējie studenti, prof. J. Grundspeņķis)
Mākslīgais intelekts (ĀSD studenti, asoc. prof. E. Lavendelis)
Mākslīgais intelekts biznesā (BI studenti, lekt. I. Andersone)

28.jūnijs, plkst.11.00, D2-220. auditorija

19.06.2018, D2-220. auditorija, plkst.10.00
Eksāmenu drīkst kārtot studenti, kas ir sekmīgi nokārtojuši studiju darbu.
Eksāmena kārtošanai jāpiesakās pa e-pastu egons.lavendelis@rtu.lv līdz 18. jūnija plkst.12:00.

Atkārtotie eksāmeni “Mākslīgajā intelektā” pagājušā gada parādniekiem būs:

17. maijā 14:30 D2-220 aud.
4. jūnijā 10:00 S1-512. aud.

Uz eksāmeniem obligāti jāpiesakās 2 dienas iepriekš, rakstot egons.lavendelis@rtu.lv, bet 3 dienas pirms eksāmena ir jābūt nodotiem studiju darba sekmīgai nokārtošanai nepieciešamajiem laboratorijas darbiem/uzdevumiem.

25.05.2018, no plkst.10.00 līdz 12.00, D2-540.telpa

Studentiem ir iespēja vēlreiz tikties ar katedras pasniedzējiem īsi pirms noslēguma darbu nodošanas – gramatikas/pareizrakstības/ noformējuma/ saturisko un citu sīkķibeļu risināšnai/pārbaudei.