Entries by Sintija

Studiju noslēguma darbu priekšaizstāvēšana

Bakalaura darbu priekšaizstāvēšana notiks 2019. gada 25. aprīlī, Daugavgrīvas 2- 529. auditorija. Vairāk informācijas: Pr.aizstāvēšanās2019_bak Maģistra darbu priekšaizstāvēšana notiks 2019. gada 26. aprīlī, Daugavgrīvas 2- 529. auditorija. Vairāk informācijas: PR.aizst.maģ.2019

Seminārs “Ievads bakalaura darba izstrādē”

Cien. Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras studenti un citi interesenti! Būsiet laipni aicināti uz semināru “Ievads bakalaura darba izstrādē” 25.10.2018, S1-515.auditorija, no plkst.8.45 līdz 9.50. Semināru vada as.profesore A.Anohina-Naumeca. MISI katedras studentiem, iesniegums par bakalaura darba tēmas izvēli, kas saskaņots ar darba vadītāju, jānodod E.Ņikitenko D2-547.kabinetā līdz 12.11.2018. (Potenciālo vadītāju konsultāciju laiki pieejami MISI […]

Atkārtotie eksāmeni “Mākslīgajā intelektā”

Atkārtotie eksāmeni “Mākslīgajā intelektā” pagājušā gada parādniekiem būs: 17. maijā 14:30 D2-220 aud. 4. jūnijā 10:00 S1-512. aud. Uz eksāmeniem obligāti jāpiesakās 2 dienas iepriekš, rakstot egons.lavendelis@rtu.lv, bet 3 dienas pirms eksāmena ir jābūt nodotiem studiju darba sekmīgai nokārtošanai nepieciešamajiem laboratorijas darbiem/uzdevumiem.

Noslēguma darba labojums

25.05.2018, no plkst.10.00 līdz 12.00, D2-540.telpa Studentiem ir iespēja vēlreiz tikties ar katedras pasniedzējiem īsi pirms noslēguma darbu nodošanas – gramatikas/pareizrakstības/ noformējuma/ saturisko un citu sīkķibeļu risināšnai/pārbaudei.