Evita Ņikitenko (MISI katedras mācību biroja vadītāja, DITF studiju procesa plānošanas un koordinēšanas speciālists) darba forma un saziņas iespējas.

Pirmdien evita.nikitenko@rtu.lv
Otrdien evita.nikitenko@rtu.lv
Trešdien evita.nikitenko@rtu.lv
Ceturtdien evita.nikitenko@rtu.lv
Piektdien evita.nikitenko@rtu.lv

(ja ir nepieciešamība tikties klātienē D2-547.kabinetā, lūdzu iepriekš saskaņot to, rakstot e-pastu)