Priekšaizstāvēšana ir obligāta visiem MISI katedras Datorsistēmu un Intelektuālu robotizētu sistēmu studiju programmu studentiem, kas plāno savus noslēguma darbus aizstāvēt 2020. gada jūnijā un kuriem iepriekš nav bijusi sekmīga priekšaizstāvēšana.

  • Pieteikšanās priekšaizstāvēšanai notiek ORTUSā, iesniedzot noslēguma darba melnrakstu 2019./2020. pavasara semestra e-kursā ”Bakalaura darbs” vai “Maģistra darbs”. Iepriekšējo gadu studenti var iegūt piekļuvi šiem e-kursiem, sūtot pieteikumu uz vita.sakele@rtu.lv.
  • Melnraksta iesniegšanas termiņš: 3.maijs (23:59)
  • Priekšaizstāvēšana notiks tiešsaistē, sīkāk informācija būs e-kursā.
   • Datorsistēmu bakalauri: 5., 7. maijs
   • Datorsistēmu maģistri: 7. maijs
   • Intelektuālu robotizētu sistēmu bakalauri un maģistri: 6. maijs