MISI katedras pasniedzēju pieņemšanas laiki

Ja atzīmēts iepriekšējs pieraksts, jāpierakstās vismaz 1 dienu pirms konsultācijas laika!

Prof.J.Grundspeņķis Otrdienās 14.30-17.00, dienu iepriekš obligāts pieraksts, sūtot e-pastu evita.nikitenko@rtu.lv (D2-550.kabinets)
Prof. M.Kirikova Ceturtdienās 16.30-17.30, dienu iepriekš obligāts pieraksts, sūtot e-pastu silvija.nadeja@rtu.lv (D2-548.kabinets)
Prof.J.Eiduks Otrdienās 12.00-14.00 (D2-559.kabinets vai D2-544.kabinets)
A.Ņikitenko Otrdienās 16.00-17.00 (D2-230.kabinets, DITF dekanātā, 2.stāvs)
Piektdienās 10.00 – 12.00 (D2-230.kabinets, DITF dekanātā, 2.stāvs)
I. Eriņš Otrdienās 10.00-12.00 (D2-523.kabinets), dienu iepriekš obligāts pieraksts, rakstot uz viktorija.stepanova@rtu.lv (D2-523)
A.Anohina-Naumeca Otrdienās 16.00-17.00 ( D2-235.kabinets, DITF dekanātā, 2.stāvs)
Piektdienās 10.00 – 12.00 (2-235.kabinets, DITF dekanātā, 2.stāvs)
J.Ciekure Trešdienās 15.00-16.00, iepriekš pierakstīties, sūtot e- pastu judite.ciekure@rtu.lv, citus laikus saskaņot rakstot e-pastu. (D2-557)
E.Lavendelis Uz konsultāciju var pierakstīties, sūtot e-pastu egons.lavendelis@rtu.lv (D2-531.kabinets)
I.Andersone Uz konsultāciju var pierakstīties, sūtot e-pastu ilze.andersone@rtu.lv (D2, VNPC 2.stāvs)
V.Šakele Uz konsultāciju var pierakstīties, sūtot e-pastu vita.sakele@rtu.lv (D2-557.kabinets)
M.Pudāne Uz konsultāciju var pierakstītes, sūtot e-pastu mara.pudane@rtu.lv (D2-553.kabinets)
S.Petroviča Pirmdienās 16.00-17.00, citus laikus saskaņot, rakstot e-pastu sintija.petrovica@rtu.lv (D2-553.kabinets)
M.Strautmane Otrdienās, uz konsultāciju var pierakstītes, sūtot e-pastu maija.strautmane@rtu.lv (D2-531.kabinets)
A.Auziņš Uz konsultāciju var pierakstīties, sūtot e-pastu ainars.auzins@rtu.lv (D2-555.kabinets)
I.Birzniece Uz konsultāciju var pierakstīties, sūtot e-pastu ilze.birzniece@rtu.lv (K1-208. kabinets)
E.Ņikitenko (MISI katedras biroja administratore) Jautājumi? Problēmas? Interese? Nāc, zvani, raksti! Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās D2-547.kabinets vai zvanot 67089529, piektdienās saziņa tikai rakstot e-pastu evita.nikitenko@rtu.lv

Ja sarakstā nav minēts Jūs interesējoša MISI katedras pasniedzēja konsultāciju laiki, lūdzu jautāt vai raktīt MISI katedras mācību biroja vadītājai E.Ņikitenko.