MISI katedras pasniedzēju pieņemšanas laiki

Ja atzīmēts iepriekšējs pieraksts, jāpierakstās vismaz 1 dienu pirms konsultācijas laika!

Prof.J.Grundspeņķis Otrdienās    16.10-18.00 (Dekanātā, 2.stāvs, bez pieraksta)

Piektdienās 10.00 – 12.00 (Dekanātā, 2.stāvs, bez pieraksta)

Prof. M.Kirikova Ceturtdienās  16.00-18.00, dienu iepriekš obligāts pieraksts, sūtot e-pastu silvija.brante@rtu.lv (548.kabinets)
Prof.J.Eiduks Pirmdienās 14.00-16.00 (559.kabinets vai 544.kabinets)
A.Ņikitenko Otrdienās 16.00-17.00 (Dekanātā, 2.stāvs)

Piektdienās 10.00 – 12.00 (Dekanātā, 2.stāvs)

A.Anohina-Naumeca Pirmdienās 8.30-9.45 (545.kabinets)
J.Ciekure Uz konsultāciju var pierakstīties sūtot e- pastu judite.ciekure@rtu.lv , (557.kab.)
E.Lavendelis Uz konsultāciju var pierakstīties sūtot e-pastu egons.lavendelis@rtu.lv, (531.kabinets)
I.Andersone Uz konsultāciju var pierakstīties sūtot e-pastu ilze.andersone@rtu.lv (D2,VNPC 2.stāvs)
V.Šakele Uz konsultāciju var pierakstīties sūtot e-pastu vita.sakele@rtu.lv, (557.kabinets)
M.Pudāne Uz konsultāciju var pierakstītes  sūtot e-pastu mara.pudane@rtu.lv (533.kabinets)
S.Petroviča Uz konsultāciju var pierakstītes  sūtot e-pastu sintija.petrovica@rtu.lv  (553.kabinets)
M.Strautmane Uz konsultāciju var pierakstītes  sūtot e-pastu maija.strautmane@rtu.lv, (531.kabinets)
A.Auziņš Pirmdienās 10.00-11.00, iepriekš sūtot e- pastu ainars.auzins@rtu.lv (555.kabinets)
I.Birzniece Uz konsultāciju var pierakstīties sūtot e-pastu ilze.birzniece@rtu.lv, K1-208. kabinets
L.Apele (LDI vecākais studentu apkalpošanas speciālists) Pirmdienās 12:00-15:00   (519.kabinets)

Otrdienās    15:00-17:00

Trešdienās  —-

Ceturtdienās 11:00-13:00

Piektdienās  10:00-12:00

E.Ņikitenko (MISI katedras biroja administratore) Jautājumi? Problēmas? Interese? Nāc, zvani, raksti!

evita.nikitenko@rtu.lv, T-67089529 (547.kabinets)