Atkārtoti eksāmeni pie prof. J.Eiduka

17.04.2018, 10.00-12.00, D2-529.auditorija.

Studiju noslēguma darbu priekšaizstāvēšana 2018. gada 27. aprīlī, Daugavgrīvas 2- 529. auditorija

Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra (MISIK). Lūdzu visus studentus aktīvi tikties ar darba vadītājiem līdz priekšaizstāvēšanai!

Līdz priekšaizstāvēšanai 27.04.2018 studentam ir jāiesniedz tēmas nosaukuma izmaiņas, ja tādas ir (latviešu un angļu valodā) rakstot evita.nikitenko@rtu.lv, pēc priekšaizstāvēšanās tiek veidots rīkojums un izmaiņas vairs netiks pieņemtas. Gala aizstāvēšanas darba nosaukumam būs jāsakrīt ar rīkojumā esošo, šis nosaukums arī parādīsies diploma pielikumā.

Priekšmeta  Bakalaura darbs 10 KP, rudens/pavasara semestris ietvaros priekšaizstāvēšana studentam ir obligāts pasākums/apmeklējums, no plkst.8.20 līdz visu kolēģu uzstāšanās beigām. No plkst.13.20 līdz plkst.14.20 ir pārtraukums. Ja kāds no studentiem slimības vai citu apstākļu dēļ neieradīsies, tad uzstāsies nākamais students pēc saraksta, neveidojot tukšus logus uzstāšanās gaitā.

Ar informāciju par priekšaizstāvēšanās rezultātiem jūs varēsiet iepazīties ORTUS pie priekšmetiem Bakalaura darbs/Maģistra darbs.

Saraksts
Ja tev ir nepieciešama konsultācija ar kādu no mūsu pasniedzējiem, skaties aktuālos konsultāciju laikus šeit!
Pieņemšanas laiki

Atkārtots eksāmens pie prof. J.Eiduka

30.01.2018, plkst. 10.00-12.00, D2-220. auditorija

Atkārtoti eksāmeni 26.01.2018, D2-529.auditorija, plkst. 10.00

Pie E.Lavendeļa
Daudzaģentu sistēmas (IRS)
Mākslīgais intelekts (ĀSD Datorsistēmas)
Datorsistēmu projektēšanas metožu zinātniskais seminārs (ĀSD)

Pie J.Grundspeņķa
Mākslīgais intelekts (Vietējie studenti)

Pie I.Andersone
Autonomas sistēmas

Atkārtoti eksāmeni pie pasniedzējiem J.Eiduka un A.Auziņa 19.12.2017, plkst.10.15, S1-413.auditorijā

Atkārtots eksāmens priekšmetā Mākslīgais intelekts pie pasniedzējiem E.Lavendeļa un I.Andersones 8.11.2017, plkst. 10.00-14.00,  D2-220.auditorijā.

Notiks 20.06.2017, plkst. 10.00-14.00, 220.auditorijā.

Informācija par bakalaura un maģistra noslēguma darbiem MISI katedrā, programmām Datorsistēmas, Intelektuālas robotizētas sistēmas, Biznesa informātika  (tikai vietējiem studentiem).

  • Priekšaizstāvēšanās04.2017, 529.auditorijā, iepriekš obligāta reģistrācija rakstot e-pastu evita.nikitenko@rtu.lv (piereģistrējoties students saņems savā e-pastā konkrētu uzstāšanās laiku, katram studentam kopējais atvēlētais laiks ir 15 min., uzstāšanās ar prezentāciju un diskusijas ar komisiju.) Reģistrējoties jāuzrāda vārds, uzvārds, studiju programma, līmenis un gala variants noslēguma darba tēmai latviešu un angļu valodā. Gala variants tēmas nosaukumam obligāti jāsaskaņo ar darba vadītāju gan latviešu, gan angļu valodā. Priekšaizstāvēšanās MISI katedrā studiju programmās Datorsistēmas un Intelektuālas robotizētas sistēmas ir obligāta, Biznesa informātikas studentiem pēc izvēles.
  • Noslēguma darbu valodas, noformējuma un stila pārbaude05.2017, 540.telpā, no plkst.10.00. Apmeklējums pēc izvēles.
  • Noslēguma darbu iesniegšanas termiņš ir 29.05.2017 līdz plkst. 16.00, 547.kabinetā Evitai Ņikitenko. Darbs jānodod iesiets cietajos vākos, parakstīts no darba vadītāja un studenta puses ar parakstītu ORTUS augšupielādes apliecinājuma lapu(neiesieta). Ja students vēlas darbu nodot agrāk, lūdzu sazināties par konkrētu laiki, rakstot nikitenko@rtu.lv .
  • Noslēguma darbus aizstāvēs 13., 14., 15. jūnijā. Konkrēts datums un laiks katrai programmai un studiju līmenim tiks precizēts.
  • Izlaidums 30.06.2017, “Arēnā Rīga”

Ja rodas neskaidrības vai jautājumi, lūdzu rakstiet evita.nikitenko@rtu.lv