Ja tev ir nepieciešama konsultācija ar kādu no mūsu pasniedzējiem, skaties aktuālos konsultāciju laikus šeit!
Pieņemšanas laiki

Atkārtots eksāmens pie prof. J.Eiduka

30.01.2018, plkst. 10.00-12.00, D2-220. auditorija

Atkārtoti eksāmeni 26.01.2018, D2-529.auditorija, plkst. 10.00

Pie E.Lavendeļa
Daudzaģentu sistēmas (IRS)
Mākslīgais intelekts (ĀSD Datorsistēmas)
Datorsistēmu projektēšanas metožu zinātniskais seminārs (ĀSD)

Pie J.Grundspeņķa
Mākslīgais intelekts (Vietējie studenti)

Pie I.Andersone
Autonomas sistēmas

Atkārtoti eksāmeni pie pasniedzējiem J.Eiduka un A.Auziņa 19.12.2017, plkst.10.15, S1-413.auditorijā

Atkārtots eksāmens priekšmetā Mākslīgais intelekts pie pasniedzējiem E.Lavendeļa un I.Andersones 8.11.2017, plkst. 10.00-14.00,  D2-220.auditorijā.

Notiks 20.06.2017, plkst. 10.00-14.00, 220.auditorijā.

Informācija par bakalaura un maģistra noslēguma darbiem MISI katedrā, programmām Datorsistēmas, Intelektuālas robotizētas sistēmas, Biznesa informātika  (tikai vietējiem studentiem).

  • Priekšaizstāvēšanās04.2017, 529.auditorijā, iepriekš obligāta reģistrācija rakstot e-pastu evita.nikitenko@rtu.lv (piereģistrējoties students saņems savā e-pastā konkrētu uzstāšanās laiku, katram studentam kopējais atvēlētais laiks ir 15 min., uzstāšanās ar prezentāciju un diskusijas ar komisiju.) Reģistrējoties jāuzrāda vārds, uzvārds, studiju programma, līmenis un gala variants noslēguma darba tēmai latviešu un angļu valodā. Gala variants tēmas nosaukumam obligāti jāsaskaņo ar darba vadītāju gan latviešu, gan angļu valodā. Priekšaizstāvēšanās MISI katedrā studiju programmās Datorsistēmas un Intelektuālas robotizētas sistēmas ir obligāta, Biznesa informātikas studentiem pēc izvēles.
  • Noslēguma darbu valodas, noformējuma un stila pārbaude05.2017, 540.telpā, no plkst.10.00. Apmeklējums pēc izvēles.
  • Noslēguma darbu iesniegšanas termiņš ir 29.05.2017 līdz plkst. 16.00, 547.kabinetā Evitai Ņikitenko. Darbs jānodod iesiets cietajos vākos, parakstīts no darba vadītāja un studenta puses ar parakstītu ORTUS augšupielādes apliecinājuma lapu(neiesieta). Ja students vēlas darbu nodot agrāk, lūdzu sazināties par konkrētu laiki, rakstot nikitenko@rtu.lv .
  • Noslēguma darbus aizstāvēs 13., 14., 15. jūnijā. Konkrēts datums un laiks katrai programmai un studiju līmenim tiks precizēts.
  • Izlaidums 30.06.2017, “Arēnā Rīga”

Ja rodas neskaidrības vai jautājumi, lūdzu rakstiet evita.nikitenko@rtu.lv

Atkārtoti eksāmeni pie pasniedzējiem J.Eiduka un A.Auziņa

21.03.2017, S1 – 515.auditorija, plkst.12.00

21.04.2017, D2-529. auditorija, plkst. 12.00

Aicinām visus studentus apmeklēt viena no “in-memory” datu bāzu vadības sistēmu teorijas un prakses pamatlicēja prof. Alexander Zeier vieslekciju ceturtdien, 23. februārī, plkst. 14.30 Datorzinātnes un Informācijas tehnoloģijas fakultātē, Meža ielā 1/1, 301. auditorijā. Vieslekcija notiek semināru cikla «Mad Science Seminar» ietvaros. To rīko “Accenture” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.