Atkārtots eksāmens pie prof. J.Eiduka

2.04.2020, plkst.10.00, S1 – 207.auditorija

Eksāmenu drīkst kārtot studenti, kuriem ieskaitīti visi kursa darbi un nokārtotas visas formalitātes lietvedībā, kas saistītas ar studiju parāda kārtošanu.

Eksāmens sesijas papildlaikā pie profesora J.Eiduka

30.01.2020, plkst. 10.00, S1-207

Lai piedalītos eksāmenā:

  • Visi kursa darbi jāiesniedz līdz 24.janvārim
  • Jānokārto visas formalitātes lietvedībā, kas saistītas ar eksāmena kārtošanu papildsesijas laikā

Atkārtots eksāmens priekšmetā Mākslīgais intelekts:

  • 22.01.2020, plkst 10.00, D2-220.auditorija
  • 30.01.2020, plkst.14.30, D2-220.auditorija

Lai kārtotu eksāmenu, studentam:

  • līdz 17.01.2020 plkst.10.00 jābūt iesniegtiem visiem studiju darbiem
  • 2 dienas pirms eksāmena jāreģistrējas eksāmenam, rakstot e-pastu egons.lavendelis@rtu.lv
Atkārtots eksāmens priekšmetā Mākslīgais intelekts,
5.09.2019, plkst.14.05 – 18.00, D2- 220

Eksāmens (akadēmiskā parādu kārtošana)

Pie prof. J.Eiduka, 21.05.2019, plkst.12.00, D2-529.auditorija

Reģistrēties, rakstot evita.nikitenko@rtu.lv, reģistrēties drīkst tikai tie studenti, kuriem ir ieskaitīti praktiskie darbi ( ja darbi iepriekš nav ieskaitīti, tad tos var iesniegt līdz 15.maijam) jānokārto visas saistības par akadēmisko parādu kārtošanu pie institūtu lietvedēm. Eksāmenā studentam jābūt līdzi atļaujai/atzīmes reģistrācijas lapai, ko uzrādīt pasniedzējam. Ja kāda no prasībām netiek ievērota, students netiek ne reģistrēts, ne pielaists eksāmena kārtošanai.

Informācija būs pieejama uz ziņojumu dēļiem un MISI katedras mājas lapā.

Eksāmenu pārrakstīšana pie prof. Mārītes Kirikovas notiks piektdien, 3. maijā no 16:00. Pieteikties un ar jautājumiem rakstiet uz silvija.nadeja@rtu.lv

Bakalaura darbu priekšaizstāvēšana notiks 2019. gada 25. aprīlī, Daugavgrīvas 2- 529. auditorija. Vairāk informācijas: Pr.aizstāvēšanās2019_bak
Maģistra darbu priekšaizstāvēšana notiks 2019. gada 26. aprīlī, Daugavgrīvas 2- 529. auditorija. Vairāk informācijas: PR.aizst.maģ.2019

Akadēmisko parādu kārtošana pie prof.J.Eiduka 2.04.2019, plkst.12.00, S1-515.auditorijā.

Eksāmena rezultātus varēs uzzināt 8.aprīlī.

Atkārtoti eksāmeni pie pasniedzējiem J.Eiduka un A.Auziņa

Uz eksāmenu līdzi jābūt atzīmes reģistrācijas lapai, kuruvar saņemt pie institūtu mācību biroja vadītājām/lietvedēm.

6.02.2019, plkst.12.30, S1-103

Cien. Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras studenti un citi interesenti!

Būsiet laipni aicināti uz semināru “Ievads bakalaura darba izstrādē” 25.10.2018, S1-515.auditorija, no plkst.8.45 līdz 9.50. Semināru vada as.profesore A.Anohina-Naumeca.

MISI katedras studentiem, iesniegums par bakalaura darba tēmas izvēli, kas saskaņots ar darba vadītāju, jānodod E.Ņikitenko D2-547.kabinetā līdz 12.11.2018.

(Potenciālo vadītāju konsultāciju laiki pieejami MISI katedras mājas lapā, ORTUS/Bakalaura darbs un pie MISI katedras ziņojumu tāfelēm).