Bakalaura darbs

Aizstāvētie bakalaura darbi no 2016./2017. m.g.

Iesniegums bakalaura darba tēmas izvēlei (.doc)

Noderīga informācija

  • Seminārs “Ievads bakalaura darba izstrādē” (09.11.2015.) – video un prezentācija
  • Seminārs “Ievads literatūras meklēšanā” (23.11.2015.) – video un prezentācija

Priekšaizstāvēšanās

Priekšaizstāvēšanās galvenie noteikumi:

  • Students uzstājas 4-5 minūtes (darba prezentācija);
  • Jābūt skaidri definētiem darba mērķiem un uzdevumiem;
  • Prezentācijā jāparāda ieguldītais darbs un iegūtie rezultāti, kā arī vēl paredzamais ieguldījums;
  • Jābūt gatavam atbildēt uz komisijas locekļu jautājumiem.

Par laiku un telpu, kad notiks prezentācija varēsiet uzzināt MISIK mājas lapā.

Aktuālā priekšaizstāvēšanas informācija

Tēmas un vadītāji

VIRZIENS: Mākslīgais intelekts un sistēmu teorija

Vadītājs

Kontakt-informācija

Vadītāja raksturojums

Piedāvātās tēmas

Profesors Jānis Grundspeņķis

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.

Asociētais profesors Agris Ņikitenko

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.

Asociētā profesore Alla Anohina-Naumeca

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.

Docents Egons Lavendelis

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.

Lektore Ilze Andersone

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.

Zinātniskā asistente Sintija Petroviča

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.

Zinātniskā asistente Māra Pudāne

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.

Doktorants Mārtiņš Ekmanis

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.

Docente Vita Šakele
 Kontakti  Raksturojums  Tēmas 2018./2019.
Zinātniskais asistents Kārlis Berkolds

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.

Vadošā pētniece Ilze Birzniece

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.

VIRZIENS: Datu bāzes

je

Vadītājs

Kontakt-informācija

Vadītāja raksturojums

Piedāvātās tēmas

Asociētais profesors Jānis Eiduks

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.

Sistēmanalītiķis Ainārs Auziņš

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.

VIRZIENS: Sistēmu analīze un biznesa informātika

Vadītājs

Kontakt-informācija

Vadītāja raksturojums

Piedāvātās tēmas

Profesore Mārīte Kirikova

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.

Pētnieks Pēteris Rudzājs

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.

Pētniece Ksenija Lāce

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.

Pētniece Anita Finke

Kontakti

Raksturojums

Tēmas 2018./2019.