Bakalaura darbs

Aizstāvētie bakalaura darbi no 2016./2017. m.g.

Iesniegums bakalaura darba tēmas izvēlei (.doc)

Noderīga informācija

  • Seminārs “Ievads bakalaura darba izstrādē” (09.11.2015.) – video un prezentācija
  • Seminārs “Ievads literatūras meklēšanā” (23.11.2015.) – video un prezentācija

Priekšaizstāvēšanās

Priekšaizstāvēšanās galvenie noteikumi:

  • Students uzstājas 4-5 minūtes (darba prezentācija);
  • Jābūt skaidri definētiem darba mērķiem un uzdevumiem;
  • Prezentācijā jāparāda ieguldītais darbs un iegūtie rezultāti, kā arī vēl paredzamais ieguldījums;
  • Jābūt gatavam atbildēt uz komisijas locekļu jautājumiem.

Par laiku un telpu, kad notiks prezentācija varēsiet uzzināt MISIK mājas lapā.

Aktuālā priekšaizstāvēšanas informācija

Tēmas un vadītāji

Vadītājs Kontaktinformācija Vadītāja raksturojums Piedāvātās tēmas
Profesors Jānis Grundspeņķis Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Profesors Jānis Eiduks Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Profesore Mārīte Kirikova Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Profesors Agris Ņikitenko Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Asociētā profesore Alla Anohina-Naumeca Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Asociētais profesors Egons Lavendelis Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Docente Vita Šakele Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Vadošā pētniece Ilze Andersone Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Vadošā pētniece Ilze Birzniece Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Pētnieks Ainārs Auziņš Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Pētnieks Pēteris Rudzājs Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Pētniece Ksenija Lāce Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Pētniece Anita Finke Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Zinātniskā asistente Sintija Petroviča Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Zinātniskā asistente Māra Pudāne Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Zinātniskais asistents Kārlis Berkolds Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.
Doktorants Mārtiņš Ekmanis Kontakti Raksturojums Tēmas 2018./2019.