Entries by Sintija

Atkārtotie eksāmeni “Mākslīgajā intelektā”

Atkārtotie eksāmeni “Mākslīgajā intelektā” pagājušā gada parādniekiem būs: 17. maijā 14:30 D2-220 aud. 4. jūnijā 10:00 S1-512. aud. Uz eksāmeniem obligāti jāpiesakās 2 dienas iepriekš, rakstot egons.lavendelis@rtu.lv, bet 3 dienas pirms eksāmena ir jābūt nodotiem studiju darba sekmīgai nokārtošanai nepieciešamajiem laboratorijas darbiem/uzdevumiem.

Noslēguma darba labojums

25.05.2018, no plkst.10.00 līdz 12.00, D2-540.telpa Studentiem ir iespēja vēlreiz tikties ar katedras pasniedzējiem īsi pirms noslēguma darbu nodošanas – gramatikas/pareizrakstības/ noformējuma/ saturisko un citu sīkķibeļu risināšnai/pārbaudei.

Noslēguma darbu aizstāvēšana MISI katedrā

Tēmu izmaiņas/labojumus (latviešu un angļu valodā) iesniegt MISI katedras mācību biroja vadītājai E.Ņikitenko D2-547. kabinetā vai rakstot evita.nikitenko@rtu.lv līdz 3.05.3018, pēc tam tiks veidots rīkojums un izmaiņas vairs netiks pieņemtas. Gala aizstāvēšanas darba nosaukumam ir jāsakrīt ar rīkojumā esošo, ja rodas neatbilstības, tās labo pats students, šis nosaukums arī parādīsies diploma pielikumā. Bakalaura/Maģistra darbs iesiets […]

Studiju noslēguma darbu priekšaizstāvēšana

Studiju noslēguma darbu priekšaizstāvēšana 2018. gada 27. aprīlī, Daugavgrīvas 2- 529. auditorija (saraksts pieejams ORTUS/Bakalaura darbs) (Ja students nav pievienots priekšmetam, lūdzu rakstiet evita.nikitenko@rtu.lv, nosūtīšu individuāli)   Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedra (MISIK). Lūdzu visus studentus aktīvi tikties ar darba vadītājiem līdz priekšaizstāvēšanai! Līdz priekšaizstāvēšanai 27.04.2018 studentam ir jāiesniedz tēmas nosaukuma izmaiņas, ja tādas […]

, , , ,

Izkliedēta heterogēnu karšu apvienošana daudzu robotu sistēmās

Pilns nosaukums:  «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts» projekts “Izkliedēta heterogēnu karšu apvienošana daudzu robotu sistēmās”. Īstenošanas laiks: 01.11.2017.-31.10.2020. Projekta zinātniskais vadītājs: A. Ņikitenko Projekta izpildītāji no MISIK: I.Andersone Mērķis: izstrādāt izkliedētu karšu apvienošanas ietvaru heterogēnām daudzu robotu sistēmām, paplašinot iepriekš izstrādātu sistēmu heterogēnu robotu gadījumam. Mērķa sasniegšanai tiks veiktas sekojošas galvenās aktivitātes: 1. Heterogēnas daudzu robotu sistēmas izveide, kurā katrs robots ir spējīgs […]