Entries by Sintija

RTU 61.Studentu Zinātniskā konference

30.04.2020, 529.auditorijā, sākums plkst.12.00 RTU 61. Studentu Zinātniski Tehniskā konference, Jums ir iespēja piedalīties, Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras apakšsekcijā. Lai pieteiktos 61. studentu konferencei līdz 23.04.2020, Evitai Ņikitenko (evita.nikitenko@rtu.lv) ir jāiesniedz: Katram autoram vārds, uzvārds un kontaktu informācija; Zinātniskā vadītāja vārds, uzvārds, amats un kontaktu informācija; Tēžu raksta nosaukums latviešu un angļu valodā; […]

Atkārtots eksāmens priekšmetā Mākslīgais intelekts

Atkārtots eksāmens priekšmetā Mākslīgais intelekts: 22.01.2020, plkst 10.00, D2-220.auditorija 30.01.2020, plkst.14.30, D2-220.auditorija Lai kārtotu eksāmenu, studentam: līdz 17.01.2020 plkst.10.00 jābūt iesniegtiem visiem studiju darbiem 2 dienas pirms eksāmena jāreģistrējas eksāmenam, rakstot e-pastu egons.lavendelis@rtu.lv

Eksāmens pie prof. J.Eiduka

Eksāmens (akadēmiskā parādu kārtošana) Pie prof. J.Eiduka, 21.05.2019, plkst.12.00, D2-529.auditorija Reģistrēties, rakstot evita.nikitenko@rtu.lv, reģistrēties drīkst tikai tie studenti, kuriem ir ieskaitīti praktiskie darbi ( ja darbi iepriekš nav ieskaitīti, tad tos var iesniegt līdz 15.maijam) jānokārto visas saistības par akadēmisko parādu kārtošanu pie institūtu lietvedēm. Eksāmenā studentam jābūt līdzi atļaujai/atzīmes reģistrācijas lapai, ko uzrādīt pasniedzējam. […]

Studiju noslēguma darbu priekšaizstāvēšana

Bakalaura darbu priekšaizstāvēšana notiks 2019. gada 25. aprīlī, Daugavgrīvas 2- 529. auditorija. Vairāk informācijas: Pr.aizstāvēšanās2019_bak Maģistra darbu priekšaizstāvēšana notiks 2019. gada 26. aprīlī, Daugavgrīvas 2- 529. auditorija. Vairāk informācijas: PR.aizst.maģ.2019