Entries by Sintija

Atkārtots eksāmens priekšmetā Mākslīgais intelekts

Atkārtots eksāmens priekšmetā Mākslīgais intelekts: 22.01.2020, plkst 10.00, D2-220.auditorija 30.01.2020, plkst.14.30, D2-220.auditorija Lai kārtotu eksāmenu, studentam: līdz 17.01.2020 plkst.10.00 jābūt iesniegtiem visiem studiju darbiem 2 dienas pirms eksāmena jāreģistrējas eksāmenam, rakstot e-pastu egons.lavendelis@rtu.lv

Eksāmens pie prof. J.Eiduka

Eksāmens (akadēmiskā parādu kārtošana) Pie prof. J.Eiduka, 21.05.2019, plkst.12.00, D2-529.auditorija Reģistrēties, rakstot evita.nikitenko@rtu.lv, reģistrēties drīkst tikai tie studenti, kuriem ir ieskaitīti praktiskie darbi ( ja darbi iepriekš nav ieskaitīti, tad tos var iesniegt līdz 15.maijam) jānokārto visas saistības par akadēmisko parādu kārtošanu pie institūtu lietvedēm. Eksāmenā studentam jābūt līdzi atļaujai/atzīmes reģistrācijas lapai, ko uzrādīt pasniedzējam. […]

Studiju noslēguma darbu priekšaizstāvēšana

Bakalaura darbu priekšaizstāvēšana notiks 2019. gada 25. aprīlī, Daugavgrīvas 2- 529. auditorija. Vairāk informācijas: Pr.aizstāvēšanās2019_bak Maģistra darbu priekšaizstāvēšana notiks 2019. gada 26. aprīlī, Daugavgrīvas 2- 529. auditorija. Vairāk informācijas: PR.aizst.maģ.2019

Seminārs “Ievads bakalaura darba izstrādē”

Cien. Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras studenti un citi interesenti! Būsiet laipni aicināti uz semināru “Ievads bakalaura darba izstrādē” 25.10.2018, S1-515.auditorija, no plkst.8.45 līdz 9.50. Semināru vada as.profesore A.Anohina-Naumeca. MISI katedras studentiem, iesniegums par bakalaura darba tēmas izvēli, kas saskaņots ar darba vadītāju, jānodod E.Ņikitenko D2-547.kabinetā līdz 12.11.2018. (Potenciālo vadītāju konsultāciju laiki pieejami MISI […]